G-KPL17TQEZ3 Poem | Gaurav Prakashan | Page 4

Poem

महाकवी ग्रेस स्मृतिदिन ग्रेस तुझ्या कविता म्हणजे दुःखाचा झरा.. वेदनेला आठवून व्हायचा तुझा प्रतिदिन साजरा.. चंद्र माधवीच्या...
 रंगात रंगले रंग सारे वसंताच्या आगमनासाठी वृक्ष नटले नव्या पालविने करी उधळण विविध रंगाची व्हावी साजरी होळी...
Copyright © All rights reserved. | Gauravprakashan.com by Gaurav Prakashan.