Editorial

भारतासारख्या कृषीप्रधान देशात शेतकऱ्यांची आत्महत्या का? माझा बाप शेतकरी ,साऱ्या जगाचा पोशिंदा हे वाक्य म्हणजे  फक्त कवितेचीच...
कामगार दिना निमित्त लेख हल्ली कंत्राटीकरण अर्थात आउट सोर्सिंग हा शब्द कामगार विश्वात परवलीचा ठरल्या जात आहे....
संविधानाच्या सत्यनिष्ठेने सारे गगन भेदून जाऊ. आंबेडकरांच्या ज्ञानक्रांतीने चळवळीला नवी ऊर्जा देऊ… जगामध्ये अनेक क्रांत्या झाल्या त्याच...
Copyright © All rights reserved. | Gauravprakashan.com by Gaurav Prakashan.