Poem

कोजागिरी पौर्णिमा… कोजागिरीचा चंद्रमा मोठ्या गोल आकाराचा  ! त्याचे रूप बघून आनंद घ्यायचा.. शरद पौर्णिमेला सारे एकत्र...
Copyright © All rights reserved. | Gauravprakashan.com by Gaurav Prakashan.