G-KPL17TQEZ3 Poem | Gaurav Prakashan

Poem

नमो बुद्धाय (अभंग) सम्यक बुद्धीने,करावा विचार व्दैताचे ते सार,बुद्ध सांगे।। नको कर्मकांड,नको अंधश्रद्धा बौद्धिक संपदा,बुद्ध मार्ग।। नको...
महाराष्ट्र माझा महाराष्ट्र देशाची शान,अवघ्या भारतात मान।। संस्कृतीचा जपला ठेवा,लोककलेची रे समृद्धी। प्रबोधनाची असे परंपरा अन संतांची...
Copyright © All rights reserved. | Gauravprakashan.com by Gaurav Prakashan.