G-KPL17TQEZ3 Story Archives | Gaurav Prakashan

Story

‘जिच्यामंधी आमुची मायबोली वसे ती आम्ही वऱ्हाडीच बोलू कौतिके’ *’ढंगरी बुढी’*…हो….’ढंगरी बुढी’च.काहुन कां सारं गांव तिले ढंगरी...
रावसाहेबांच्या घरी आज धावपळ चालली होती व त्याला कारण आज त्यांच्या मुलीला, संध्याला बघायला नवरा मुलगा येणार...
“प्रेम स्वरूप आई, वात्सल्य सिंधू आई” महान कवी श्री माधव ज्युलियन यांनी केलेले हे वर्णन माझ्या आईशी...
Copyright © All rights reserved. | Gauravprakashan.com by Gaurav Prakashan.