G-KPL17TQEZ3 Poem | Gaurav Prakashan | Page 3

Poem

बुद्धा… तुझ्यापुढे थिट्या पडतात सगळ्याच प्रतिमा प्रतिकं…! तुला पाहिल्यानंतर शब्दांच्याही पलिकडचं अलौकिक असं काहीतरी अनुभवायला येतं…! हे...
Copyright © All rights reserved. | Gauravprakashan.com by Gaurav Prakashan.