• Tue. Jun 6th, 2023

Poem

  • Home
  • होई रे होई…

होई रे होई…

होई रे होई आम्बट गोड़ चिचोनी संग पुरणाची पोई शिंमग्याची बोम्ब मारा होई रे होई————— ! सायबाच्या म्याडमची तंग प्याण्ड ... Read more

होळी..

होळीचा हा सन भाऊ । आहेच ना लाय भारी ॥ रंगाची ही उधळण । घरोघरी दारोदारी ॥ ग्राम पूर्ण स्वच्छ ... Read more

पयस…

फुलं पयसाले आले मैना फुलामंधी खेले लाल पिव्वया धम्मक कया मनामंधी येले कसा पिसारा फुलला रानी पयस खुलला उईउई फुलावर ... Read more

हर हर महादेव

कर्पूरगौरम्।सदाशिव भोळा। कंठी तो सावळा।हलाहले।। मस्तकी धारण।शोभे चंद्रकोर। भोळा तो शंकर।शोभतसे।। जटातून गंगा।भूमंडळी आणे। गंगेचे वाहणे।स्थिर केले।। कैलासाधिपती।पार्वतीच्या कांता। अनाथांची ... Read more

बंध

तुटलेले बंध डोळ्यातील आसू शांत करु शकत नाहीत मनातला दाह विखरलेले सागर रात्रदिन यत्न करूनही विखरलेली रेषा मिटवू शकत नाहीत ... Read more

त्यागमुर्ती माता रमाई

रमाई राजगृहाची सावली, समाजाची झाली माऊली, फाटक्या संसारात सुखी, रमाईची त्यागमुर्ती पाहिली ||१|| रोज जळत होती दु:खाच्या अग्नीत, सुख भोगण्याचा ... Read more

संसार माझ्या रमाईचा

काल राजगृहावर रमाई संसार तुझा पाहिला नकळत डोळ्यांतून अश्रूंचा पूर वाहिला//धृ// आम्हां मिळते सहज आज हक्काची तूप नि पोळी कसे ... Read more