G-KPL17TQEZ3 Article | Gaurav Prakashan

Article

ग्रामीण शेतीतून कौटुंबिक एकीचा संदेश देणारी कलाकृती – “आम्ही रानातली फुले” आधुनिक तंत्रज्ञानाने विकसित झालेल्या देशांत जवळपास...
नालंदाच्या इर्षेची धगधगती आग भगवान बुद्धाच्या तत्वज्ञानानेच विझणार मानवाकडे सर्वात मोठा अवगुणाचा घटक म्हणजे इर्षा होय. हा...
‘इतकंच’ : स्री जीवनाच्या अंतर्मनाचा घेतलेला ठाव हल्ली समाज माध्यमांवर जगाच्या कान्याकोपऱ्यातून माहितीचा खजाना मिळत असतो, त्यातल्या...
Yugpurush Mahatma Basveshwar: युगपुरुष महात्मा बसवेश्वर आपल्या महाराष्ट्रालाच नव्हे तर संपूर्ण भारत देशाला संत परंपरेचा वारसा लाभलेला...
“अंधार जीवनी पण, झालो निराश नाही, नेत्रामुळे मनाच्या, सत्यास पाहतो मी”- काशिनाथ महाजन सहज फेसबुक चाळत असतांना...
Copyright © All rights reserved. | Gauravprakashan.com by Gaurav Prakashan.