3 thoughts on “या वाटेवरून जाताना..

  1. सर
    खूप छान रसग्रहण प्रकाशित केले…

    आपण सतत नवोदित साहित्यिकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रयत्न करत आहात.. स्वतः पुढाकार घेऊन आपण काळजीपूर्वक साहित्यिकांना प्रकाशात आणत आहात

    धन्यवाद सर

  2. मनापासून धन्यवाद 🙏💐सन्माननीय सर माझ्या रचनेचे रसग्रहण केले. इतका भावपूर्ण विचार सूंदरशब्दात मांडला माझी कविता मलाच नव्याने आवडली आणि समजली असे रसग्रहण वाचल्या वर वाटल खूप आभार

  3. नमस्कार सर मी गीतांजली सटाणेकर भावपूर्ण रसग्रहण माझी रचना मी नव्याने जाणली सुंदर शब्दात विचार मांडले हृदयस्पर्शी

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Gauravprakashan.com by Gaurav Prakashan.