• Mon. Jun 5th, 2023

छत्रपती शाहू महाराज

छत्रपती शाहू।राजाच्या रुपात।

 जन्मले ग्रामात।कागलात॥१॥
शाहुंचे संस्थान।एक कोल्हापूर।
 कार्य सर्वदूर ।भारतात॥२॥
 पेटवून दिली।प्रकाशाची वात।
 तिमिराची रात। संपविली॥३॥
 बोले तैसा चाले।कर्ते सुधारक।
 प्रजेचे नायक। कर्मानीच॥४॥
छत्रपती शाहू।सर्वाना शिक्षण ।
बोर्डिंग स्थापन।संस्थानात॥५॥
 आरक्षण दाते ।पहिलेच राजे।
बहुजन राजे। कोल्हापुरी॥६॥
 शाहुंच्या कार्याला।करितो नमन।
 करांनी वंदन।कोटी कोटी॥७॥
– प्रा.अरुण बाबारावजी बुंदेले,
अमरावती(महाराष्ट्र).
भ्र.ध्व.:-८०८७७४८६०९.
 Email ID :-arunbundele1@gmail.com

gauravprakashan1@gmail.com

Maharashtra News, Braking News, Marathi News, Most Popular Marathi News, Latest Marathi News,Today News,Marathi Article, Marathi Poem, Marathi Story,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *