G-KPL17TQEZ3 सत्यशोधक | Gaurav Prakashan

सत्यशोधक

सत्यशोधक “महात्मा ज्योतिबा फुले दाम्पत्यां प्रति कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी सर्वांनी सत्यशोधक चित्रपट बघावाच ” परिवर्तन हा निसर्गाचा...
* महात्मा फुले व सावित्रीबाई फुले यांच्या जीवनावर प्रकाश टाकणारा ‘ सत्यशोधक ‘ हा मराठी चित्रपट करमुक...
युगद्रष्टा सत्यशोधक : डॉ.पंजाबराव देशमुख शिक्षण महर्षी,कृषी महर्षी  डॉ.पंजाबराव उपाख्य  भाऊसाहेब देशमुख यांना दि.२७ डिसेंबर २०२३ ला...
सत्यशोधक समाजाचे संस्थापक महात्मा फुले  राष्ट्रपिता महात्मा जोतीराव फुले हे सत्यशोधक समाजाचे व बालहत्या प्रतिबंधक गृहाचे संस्थापक,स्त्री...
Copyright © All rights reserved. | Gauravprakashan.com by Gaurav Prakashan.