G-KPL17TQEZ3 भगवान | Gaurav Prakashan

भगवान

नालंदाच्या इर्षेची धगधगती आग भगवान बुद्धाच्या तत्वज्ञानानेच विझणार मानवाकडे सर्वात मोठा अवगुणाचा घटक म्हणजे इर्षा होय. हा...
Copyright © All rights reserved. | Gauravprakashan.com by Gaurav Prakashan.