G-KPL17TQEZ3 बाप | Gaurav Prakashan

बाप

मुलाबद्दल तक्रार करता यावी म्हणून  बाप लेकाचा खटला ! आपल्या मुलाबद्दल तक्रार करता यावी म्हणून एक वृद्ध...
बाप मात्र सगळीकडेच उपेक्षित राहिला तरीही तो ‘आभाळमाया’ झाला.! वडिलांच्या अनेक गोष्टींचा राग यायचा.  आता ‘त्या’च गोष्टी मी...
Copyright © All rights reserved. | Gauravprakashan.com by Gaurav Prakashan.