G-KPL17TQEZ3 बाप मात्र सगळीकडेच उपेक्षित राहिला तरीही तो 'आभाळमाया' झाला.! | Gaurav Prakashan

बाप मात्र सगळीकडेच उपेक्षित राहिला तरीही तो ‘आभाळमाया’ झाला.!

बाप मात्र सगळीकडेच उपेक्षित राहिला तरीही तो ‘आभाळमाया’ झाला.! वडिलांच्या अनेक गोष्टींचा राग यायचा.  आता ‘त्या’च गोष्टी मी...
Copyright © All rights reserved. | Gauravprakashan.com by Gaurav Prakashan.