Tag: धगीचा निखारा : एका अनुभव संपन्न गझलकाराचे आत्मचिंतन

धगीचा निखारा : एका अनुभव संपन्न गझलकाराचे आत्मचिंतन

आपले दोष झाकून दुसऱ्यांचे उघड करण्याचा प्रयत्न करणे हा मुळात मानवी स्वभाव,अशा प्रवृत्तीने आपण इतरांच्या आयुष्यात हस्तक्षेप करून त्यांना किती …

Read more

Read more