G-KPL17TQEZ3 तुझी | Gaurav Prakashan

तुझी 

तूच तुझी  विझवू नकोस अस्तित्वाचा दिवा; ती नव्हेच दवा मुक्ततेची. पायांमध्ये तुझ्या संस्कृतीच्या बेड्या; नीतिग्रस्त मोळ्या मनावर....
Copyright © All rights reserved. | Gauravprakashan.com by Gaurav Prakashan.