G-KPL17TQEZ3 कडक | Gaurav Prakashan

कडक

मृत्यूनंतर मृतदेह कडक का होतो? माणूस मेल्यानंतर सुरुवातीला त्याचे स्नायू शिथिल होतात व शरीर सैल पडते. ही...
माणूस मेल्यानंतर सुरुवातीला त्याचे स्नायू शिथिल होतात व शरीर सैल पडते. ही अवस्था ३ ते ४ तास...
Copyright © All rights reserved. | Gauravprakashan.com by Gaurav Prakashan.