0 thoughts on “संपर्क

  1. समाजातील सर्व स्तरांच्या बातम्यांना न्याय देणारं हक्काचं विचारपिठ म्हणजे गौरव प्रकाशन साप्ताहीक यामध्ये संपादकाची जिद्द व धडपड खरचं कौतुकास्पद आहे

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Gauravprakashan.com by Gaurav Prakashan.