G-KPL17TQEZ3 आदिवासी परंपरा, निजामकालीन, ब्रिटिशकालीन पुरावे सरकारने स्वीकारून बेरार प्रारंतातील कोळी महादेव समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी चा शासन निर्णय निर्गमित करावा डॉ.अनुपकुमार यादव प्रधान सचिव आदिवासी विकास यांचेकडे बेरार कोळी महादेव शिष्टमंडळाची मागणी | Gaurav Prakashan
Copyright © All rights reserved. | Gauravprakashan.com by Gaurav Prakashan.