G-KPL17TQEZ3 Collector appeals to new voters to register their names | Gaurav Prakashan

Collector appeals to new voters to register their names

नवमतदारांनी नाव नोंदणी करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे आवाहन गौरव प्रकाशन अमरावती,(प्रतिनिधी) : लोकशाही सक्षमीकरणाची पहिली पायरी मतदार नोंदणी करून आपला...
Copyright © All rights reserved. | Gauravprakashan.com by Gaurav Prakashan.