G-KPL17TQEZ3 code | Gaurav Prakashan

code

(Model Code of Conduct) निवडणूक आचारसंहिता  ‘भारत निवडणूक आयोग’ ही भारत सरकारच्या अखत्यारीतील एक स्वायत्त घटनात्मक संस्था आहे. भारतीय संविधानाच्या कलम 324 अन्वये...
Copyright © All rights reserved. | Gauravprakashan.com by Gaurav Prakashan.