G-KPL17TQEZ3 Approved the proposal of 2.32 crores of Chargad project victims! | Gaurav Prakashan

Approved the proposal of 2.32 crores of Chargad project victims!

चारगड प्रकल्प ग्रस्तांच्या २.३२ कोटींच्या प्रस्तावास मंजुरी !  आमदार देवेंद्र भुयार यांच्या पाठपुराव्यामुळे प्रकल्प ग्रस्तांना मिळाला दिलासा...
Copyright © All rights reserved. | Gauravprakashan.com by Gaurav Prakashan.