G-KPL17TQEZ3 हायकू | Gaurav Prakashan

हायकू

मानवी जीवनाचा शेवट सांगणारा हायकू यवतमाळ जिल्ह्यातील दिग्रस येथील कवयित्री अरुणा दुद्दलवार यांची तटस्थ ही‌ हायकू प्रकारातील...
Copyright © All rights reserved. | Gauravprakashan.com by Gaurav Prakashan.