G-KPL17TQEZ3 स्मृतिदिन | Gaurav Prakashan

स्मृतिदिन

महाकवी ग्रेस स्मृतिदिन ग्रेस तुझ्या कविता म्हणजे दुःखाचा झरा.. वेदनेला आठवून व्हायचा तुझा प्रतिदिन साजरा.. चंद्र माधवीच्या...
Copyright © All rights reserved. | Gauravprakashan.com by Gaurav Prakashan.