G-KPL17TQEZ3 श्रावणसरी | Gaurav Prakashan

श्रावणसरी

श्रावणसरी कोवळी किरणे क्षणांतच सूर्याचे जणू ढगामधून डोकावणे चाफ्याच्या सुगंध दरवळला जास्वंद घरांची शोभा वाढवला निशिगंधाच्या गंधाने...
Copyright © All rights reserved. | Gauravprakashan.com by Gaurav Prakashan.