भूतमारे गुरुजी..!

जुन्या काळातील गोष्ट आहे. बोडकी नदीच्या काठी एक गाव वसलेले होतं. त्या गावाचे नाव होते भुताचीवाडी. भुताच्यावाडीभोवती...
Copyright © All rights reserved. | Gauravprakashan.com by Gaurav Prakashan.