G-KPL17TQEZ3 भारतात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या | Gaurav Prakashan

भारतात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या

भारतासारख्या कृषीप्रधान देशात शेतकऱ्यांची आत्महत्या का? माझा बाप शेतकरी ,साऱ्या जगाचा पोशिंदा हे वाक्य म्हणजे  फक्त कवितेचीच...
Copyright © All rights reserved. | Gauravprakashan.com by Gaurav Prakashan.