G-KPL17TQEZ3 नये | Gaurav Prakashan

नये

मानवतेचा विचार करून डोळे असून बनतो अंध प्रत्येकाच्या हृदयी मूरावा प्रांजळ माणुसकीचा गंध नाहकच सहनशीलतेचा अंत कोणी...
Copyright © All rights reserved. | Gauravprakashan.com by Gaurav Prakashan.