G-KPL17TQEZ3 झोडपले | Gaurav Prakashan

झोडपले

डोंगरयावली घोडदेव परिसराला गारपीट अवकाळी पावसाने झोडपले !  गारपिटीमुळे आंबिया बहराच्या संत्राचे व संत्रा झाडांचे नुकसान ! ...
Copyright © All rights reserved. | Gauravprakashan.com by Gaurav Prakashan.