G-KPL17TQEZ3 क्षणभर | Gaurav Prakashan

क्षणभर

“ताळा चुकला, या जगण्याचा, क्षणभर आपण हसलो नाही” विदर्भातील कवी तथा गझलकार रामहरी पंडित यांच्या “पादाकुलक” मात्रागणवृत्तातील...
Copyright © All rights reserved. | Gauravprakashan.com by Gaurav Prakashan.