G-KPL17TQEZ3 एका | Gaurav Prakashan

एका

भेट : एका देव माणसाची गोष्ट एका प्रवासातली.4-5 दिवसांपूर्वीची.वर्ध्याहून पुढे10 मैलांवर गाडी अचानक बंद पडली. भर दुपारी,रखरखत्या...
एका ‘विशाल’ कवीचा करुण अंत.. आज सकाळी झोपेतून उठताच फोन हाती घेतला. आणि कविमित्र विजय दळवीनी पाठवलेला...
Copyright © All rights reserved. | Gauravprakashan.com by Gaurav Prakashan.