उडाला

“राखेमधला एक निखारा” “कुठे उडाला दिसला नाही” _______ श्रावण सरला कळला नाही मनात माझ्या रुजला नाही राखेमधला...
Copyright © All rights reserved. | Gauravprakashan.com by Gaurav Prakashan.