G-KPL17TQEZ3 आमदारांचा पगार किती असतो? त्यांना पेन्शन किती मिळते? कोणते ... | Gaurav Prakashan

आमदारांचा पगार किती असतो? त्यांना पेन्शन किती मिळते? कोणते …

* २८८विधानसभा क्षेत्रातील  अनेक विद्यमान आमदारांना …माजी आमदार ..…. अशी पाटी लावण्याची वेळ जवळ आलेली आहे…!* *...
Copyright © All rights reserved. | Gauravprakashan.com by Gaurav Prakashan.