G-KPL17TQEZ3 Violence in the name of agitation is not appropriate | Gaurav Prakashan

Violence in the name of agitation is not appropriate

आंदोलनाच्या नावावर हिंसा योग्य नाही.! सध्या महाराष्ट्रात मराठा आरक्षण आंदोलन शिगेला पोहोचले असून या आंदोलनाने आता हिंसेचे...
Copyright © All rights reserved. | Gauravprakashan.com by Gaurav Prakashan.