G-KPL17TQEZ3 देवाचा | Gaurav Prakashan

देवाचा

देवाचा दरवाजा चांदीने मढला ! देवाचा दरवाजा चांदीने मढला! शाळेचा दरवाजा पाण्याने सडला!! मंदीरातील झुंबराला हिऱ्या-मोत्यांचे खडे!...
Copyright © All rights reserved. | Gauravprakashan.com by Gaurav Prakashan.