G-KPL17TQEZ3 दंभ | Gaurav Prakashan

दंभ

मारियताे दंभ। पत्रकार ।। लेखणीचे शस्त्र।शब्दांचिया धार। डाेईवर भार।समाजाचा।।१।। आचार,विचार।घेतलास वसा। पुसलाच ठसा।अज्ञानाचा।।२।। संस्कृती,साहित्य।माहितीचे लेख। मत तुझे...
Copyright © All rights reserved. | Gauravprakashan.com by Gaurav Prakashan.