G-KPL17TQEZ3 कंत्राटीपद्धती | Gaurav Prakashan

कंत्राटीपद्धती

शिक्षणखाजगीकरण व कंत्राटीपद्धतीच्या विळख्यात  महाराष्ट्रातील शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारने राज्यातील सर्व सरकारी शाळांचे खाजगीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे.एवढेच नव्हे...
Copyright © All rights reserved. | Gauravprakashan.com by Gaurav Prakashan.