G-KPL17TQEZ3 आसवांनी खुशीत भिजली पाखरं... | Gaurav Prakashan

आसवांनी खुशीत भिजली पाखरं…

आसवांनी खुशीत भिजली पाखरं… बाबा तुझ्या कुशीत निजली पाखरं.. ना ऊन, ना वारा, ना पावसाची भिती, बघताच...
Copyright © All rights reserved. | Gauravprakashan.com by Gaurav Prakashan.