अनेक विद्यमान आमदारांना…माजी आमदार अशी पाटी लावण्याची वेळ जवळ..!

* २८८विधानसभा क्षेत्रातील  अनेक विद्यमान आमदारांना …माजी आमदार ..…. अशी पाटी लावण्याची वेळ जवळ आलेली आहे…!* *...
Copyright © All rights reserved. | Gauravprakashan.com by Gaurav Prakashan.