G-KPL17TQEZ3 करणारा | Gaurav Prakashan

करणारा

नात्यांचे मोल शब्दातून व्यक्त करणारा कविता संग्रह ‘पेरण’ किशोर जऱ्हाड यांचा पेरण हा कविता संग्रह ग्रामीण जीवनाचा,शेती...
कधी काळी पारनेर ची ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करणारा कणा म्हणजे चिठ्ठीवाला.!  “चिठ्ठी वाला हा शब्द  पारनेर, जुन्नर...
Copyright © All rights reserved. | Gauravprakashan.com by Gaurav Prakashan.