अस्तित्वाचा

भारतीय समाज जातीचा आगर आहे. ह्या जातीव्यवस्थेने भारतीय बहुसंख्य समाजाला मानवी अधिकारापासून वंचित ठेवले. या देशातील मुलनिवासींना...
Copyright © All rights reserved. | Gauravprakashan.com by Gaurav Prakashan.