Category: Research paper

डॉ. पंजाबराव देशमुख : जीवन संघर्ष व चळवळी

विदर्भामध्ये जन्मलले डॉ. पंजाबराव देशमुख प्रतिकूल परिस्थितीमधून आपल्या आयुष्याची वाटचाल करीत अन्यायाविरुद्ध लढणारे धुरंदर म्हणून जगाला परिचित झाले. त्यांच्या जीवनसंघर्षामधून …

Read more

Read more

वज्जी- भारतीय लोकशाहीचा उगम

प्रा. डॉ. रविन्द्र मुन्द्रे विभाग प्रमुख, इतिहास विभाग श्रीमती राधादेवी गोयनका महिला महाविद्यालय, अकोला, महाराष्ट्र प्रस्तावना: प्राचीन भारतामध्ये सोळा महाजनपदांचा …

Read more

Read more

बुद्ध धम्म आणि जागतिकीकरण

प्रा. डॉ. रविन्द्र मुन्द्रे विभाग प्रमुख, इतिहास विभाग श्रीमती राधादेवी गोयनका महिला महाविद्यालय, अकोला, महाराष्ट्र 9623886787, mundre_ravindra@rdgakola.ac.in प्रस्तावना :- धर्म …

Read more

Read more