• Sun. Sep 24th, 2023

त्यागमुर्ती माता रमाई

रमाई राजगृहाची सावली,
समाजाची झाली माऊली,
फाटक्या संसारात सुखी,
रमाईची त्यागमुर्ती पाहिली ||१||
रोज जळत होती दु:खाच्या अग्नीत,
सुख भोगण्याचा हट्ट केला नाही,
दु:ख सोसत राहिली लेकरासाठी,
श्वास भिमाचा,ध्यास समाजाचा पाही ||२||
शेणी गोवऱ्या त्या थापुनी,
पै, पैसा तो कमवुनी साठवी,
भिमा साठी परदेशात ती,
शिक्षणासाठी पैसा पाठवी ||३||
लेकरे आश्रमातील राहिली उपाशी,
कळले रमाईस भरुनी आले मन,
दिल्या बांगड्या काढुनी सोन्याच्या,
अन्न घातले खाऊ तृप्त केले जन ||४||
रमाई तुझ्या भाली कुंकवाला,
भिमा सुर्याचं आहे सारं तेज,
त्या तेजानं उजळय जग हे,
सारं सोनियाचं हे आज ||५||
धन्य धन्य तू माता रमाई,
तुझी गौरव गाथा लिही,
आज त्याग तुझा देई ,
ह्या इतिहासाची ग्वाही ||६||
-प्रविण खोलंबे.
‌ ता.मुरबाड,जि.ठाणे.

gauravprakashan1@gmail.com

Maharashtra News, Braking News, Marathi News, Most Popular Marathi News, Latest Marathi News,Today News,Marathi Article, Marathi Poem, Marathi Story,