• Wed. Sep 27th, 2023

आरसा…!

  प्रत्येक आरस्यात प्रतिकाची
  दिसणारी प्रतिमा
  ही खरीच असते असं नाही
  तर आरस्यागणिक प्रतिमा
  बदलत जात असते
  प्रतिकाची वास्तव प्रतिमा बघायची झाल्यास
  आरसाही तेवढाच पारदर्शक असावा लागतो
  अन्यथा काच बाजारात
  अनेक प्रकारचे मिळतात
  तेव्हा काय बदलायचे ?
  ते तुम्ही ठरवा
  मी प्रतिकं बदलणार नाही.
  -अरुण विघ्ने

gauravprakashan1@gmail.com

Maharashtra News, Braking News, Marathi News, Most Popular Marathi News, Latest Marathi News,Today News,Marathi Article, Marathi Poem, Marathi Story,