• Mon. Jun 5th, 2023

पाऊल …!

  रस्ता वळण घेत गेला
  पावले त्यावर पडत गेली
  संकोच नव्हता कसला मनी
  फिरते मागे मागे सावली
  अंत येईल केव्हाही
  भयही नव्हते त्याचे कधी
  चालत रहा न घाबरता
  अपशब्दांचा न वर्षाव कधी

● हे वाचा -आयुष्यात मोठे व्हा ! पण किती?

  मागे वळुन का बघावे
  ना येणार सोबतीस कुणी
  पाऊलखुणा न उमटल्या कधी
  हरएक आपल्या धुंद जीवनी
  -प्रशांत कासार
  संगमनेर
  मो. +918806406440

gauravprakashan1@gmail.com

Maharashtra News, Braking News, Marathi News, Most Popular Marathi News, Latest Marathi News,Today News,Marathi Article, Marathi Poem, Marathi Story,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *