Header Ads Widget

हे लोकशाही !

  मी तुझ्यापुढे एक प्रस्ताव ठेवतो
  तुझा सहवास मला मनातून भावतो
  तुला उपभोगण्याचे मला स्वातंत्र्य दे
  तुझ्या हयातीचा दाखला एकदा बघू दे !
  झालंच तर आणखी एक कर
  वंचितांच्याही पदरात थोडंसं दान दे
  धनदांडग्यांची रखेल न होता
  थोडी गरीबीमुक्त जिंदगीची चव दे !
  -अरुण विघ्ने

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या