• Mon. Jun 5th, 2023

हे लोकशाही !

  मी तुझ्यापुढे एक प्रस्ताव ठेवतो
  तुझा सहवास मला मनातून भावतो
  तुला उपभोगण्याचे मला स्वातंत्र्य दे
  तुझ्या हयातीचा दाखला एकदा बघू दे !
  झालंच तर आणखी एक कर
  वंचितांच्याही पदरात थोडंसं दान दे
  धनदांडग्यांची रखेल न होता
  थोडी गरीबीमुक्त जिंदगीची चव दे !
  -अरुण विघ्ने

gauravprakashan1@gmail.com

Maharashtra News, Braking News, Marathi News, Most Popular Marathi News, Latest Marathi News,Today News,Marathi Article, Marathi Poem, Marathi Story,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *