स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
  स्वातंत्र्याचा दिन।उगवला आज ॥
  सजला हा साज ।भारतात ॥ १ ॥
  स्वातंत्याचा आज I अमृत उत्सव ॥
  भव्य महोत्सव । भारतात ॥ २॥
  उगवला आज । सूवर्णाचा दिन ॥
  अमृताचा क्षण । भारतात ॥ ३ ॥
  करती साजरा । राष्ट्रीय हा सण ॥
  देशाचा सन्मान । चोहिकडे ॥ ४ ॥
  गात आहे मुलं । स्वातंत्र्याचे गीत ॥
  देशाचे संगीत । भारतात ॥ ५ ॥

  तोरणे पताका । कार्यालयी शाळा॥
  कुसुमांच्या माळा । शूरवीर ॥ ६ ॥
  तिरंग्याचा मान । राखू आम्ही सारे ॥
  आनंदाचे वारे । चोहिकडे ॥ ७ ॥
  नियम पाळून । घरो घरी झेंडा ॥
  आनंदाने झेंडा । फडकवू ॥ ८ ॥
  भारताचा आज । सोहळा अमृत ॥
  स्वातंत्र्याची ज्योत । पेटतसे ॥ ९ ॥
  पंधरा ऑगस्ट । हाची शुभ दिन ॥
  ठेवू या ही जाण । भारतीय ॥ १० ॥

  संघर्ष करूनी । रणात लढले ॥
  हुतात्मे ते झाले । देशासाठी ॥ ११ ॥
  मला अभिमान । झेंडा माझा प्राण ॥
  स्वातंत्र्याचे गाण । गाऊ सर्व ॥१२ ॥
  स्वातंत्र्य वीरांचे । कार्य आहे थोर ॥
  उपकार थोर । देशावर ॥ १३ ॥
  स्वातंत्र्यवीरांचा । आम्हा अभिमान ॥
  दिले बलिदान । देशासाठी ॥ १४ ॥
  आमचा हा देश । आम्ही या देशाचे ॥
  आम्ही भारताचे । नागरिक ॥ १५ ॥
  विविधतेतही । असे अखंडता ॥
  नांदते एकता । भारतात ॥ १६ ॥
  देशभक्तीपर । गीतांचे गायन ॥
  मधुर वादन । स्वातंत्र्याचे ॥ १७॥
  मांगल्य देशाचे । टिकवून ठेऊ ॥
  शहिदांचे गाऊ । क्रांतिगीत॥ १८॥
  उंच हिमालय । सरिता सागर ॥
  विशाल भूधर । भारताची ॥ १९॥
  अनेक असती । धर्म,पंथ,जाती ॥
  भारतात नाती । एकतेची ॥ २० ॥

  नव भास्कराचा । भारत अमुचा ॥
  नररत्नांचा हा । देश माझा ॥ २१ ॥
  आहे अभिमान । शूर नि वीरांचा ॥
  शूर शहिदांचा । भारताच्या ॥ २२॥
  स्वातंत्र्याचे आम्हा । दर्शन घडले ॥
  खूपच लढले । शूरवीर ॥ २३॥
  भारतीय आम्ही । गाऊ शहिदांचे ॥
  गीत स्वातंत्र्याचे । आनंदाने ॥ २४ ॥
  भारताचा आम्हा । आहे अभिमान ॥
  अमृता समान । देश माझा ॥ २५ ॥

  स्वातंत्र्यवीरांनी । गुलामगिरीच्या ॥
  बेड्या जुलुमाच्या । बंधमुक्त ॥ २६ ॥
  मुक्ती संग्रामात । अर्पियले प्राण ॥
  मुखातून गाणं । स्वातंत्र्याचे ॥२७ ॥
  लोकशाही देश I महान विश्वात ॥
  सन्मान जगात । भारताचा ॥ २८ ॥
  आम्हा अभिमान । थोर संविधान ॥
  भारत महान । .जगतात ॥ २९ ॥
  स्वातंत्र्याच्या दिनी।अमृताच्या दिनी ॥
  वंदन करांनी । हुतात्म्यांना ॥ ३० ॥
  – प्रा .अरुण बाबारावजी बुंदेले,
  रुक्मिणी नगर ,अमरावती
  भ्रमणध्वनी :८०८७७४८६०९