मैत्री…

  दोन मनांचं मीलन
  जीवनाचं खरं धन;
  मैत्री म्हणजे सुखांची
  मनसोक्त उधळण.
  मैत्रीचं रोपटं जेव्हा
  मनात फुलू लागतं;
  कुबेरी धनही तेव्हा
  क्षुल्लक वाटू लागतं.
  विश्वासाच्या पायावर
  सदैव उभी असते;
  कोणत्याही बंधनात
  मैत्री बंदिस्त नसते.
  संकटांशी लढताना
  वादळ होऊन येते;
  जीवनाच्या लढाईत
  मैत्री तलवार होते.
  सगळ्या नात्यांना आता
  लागले आहे ग्रहण;
  कोणीही कोणाचं नाही
  जुगार झाले जीवन.
  सुंदर जीवनासाठी
  विश्व वाचले पाहिजे;
  विश्व वाचविण्यासाठी
  मैत्री केलीच पाहिजे…!
  – मिलिंद हिवराळे
  बार्शिटाकळी, जि. अकोला