• Mon. Jun 5th, 2023

कशासाठी ?

  सोडुनिया अभिमान
  व्हावे आंधळ्याची काठी
  नाही देहाचा भरोसा
  बोल गर्व कशासाठी ?
  चार हातांची कबर
  नाशिवंत देहासाठी
  गगनचुंबी ईमारत
  तुला हवी कशासाठी ?
  नसे पोटावीन जीव
  राबतोय पोटासाठी
  दोन भाकरीचे पोट
  धन हाव कशासाठी ?
  येथे ठेऊन तिजोऱ्या
  जाशील ऊघड्या मुठी
  भ्रष्टाचार रे लबाडी
  सांग केली कशासाठी ?
  माझं माझं केलं सारं
  नाही राम नाम ओठी
  नाही पुत्र भार्या संगे
  आप्त मोह कशासाठी ?
  नको स्वार्थ अहंकार
  क्षणभंगुर देहासाठी
  पद, सत्ता,लोभ,माया
  कशासाठी, कशासाठी ?
  -वासुदेव महादेवराव खोपडे
  सहा पोलीस उपनिरीक्षक (सेवानिवृत्त)
  अकोला 9923488556

gauravprakashan1@gmail.com

Maharashtra News, Braking News, Marathi News, Most Popular Marathi News, Latest Marathi News,Today News,Marathi Article, Marathi Poem, Marathi Story,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *